20140617 125113"Tulet vastuulliseksi siitä, mitä olet kesyttänyt"

- aavikkokettu Pikku prinssi -kirjassa, Antoine de Saint-Exupéry.

 

Pariterapian luonne

Terapeutilla on tietoa parisuhteen toimivuuden ja hoitamisen osatekijöistä, käyttäytymiseen liittyvistä seikoista, parisuhteen vaiheista. Terapeutti ei määrittele terapian tavoitetta vaan voi auttaa paria määrittelemään tavoitteensa oman parisuhteensa osalta. Pariterapiassa voi käydä yhdessä (1,5h) tai erikseen (45min) sellaisessa tahdissa, mikä kullekin parille / yksilölle on hyödyttävin. Käsiteltävät asiat, asetettavat tavoitteet ja työskentelyn yksilöllinen sujuvuus sekä työskentelytavat vaikuttavat siihen, kuinka monta kertaa kulloinkin kannattaa pariterapiassa käydä.

Turvallinen ilmapiiri, jossa kummankin pariterapia-asiakkaan on mahdollista saada puhua omista näkökulmistaan, tunteistaa ja tarpeistaan on terapeutin päämäärä. Terapeutti itse pyrkii tasapuolisuuteen ja erilaisten näkökulmien kuulemiseen ja tilanteen ymmärtämiseen kummankin puolison näkökannsta. 

Miksi pariterapiaan?

Halu saada parisuhde toimimaan entistä ehommin, jonkin yksittäisen ongelman tarkastelu tai akuutti kriisi parisuhteessa hyötyvät tutkimisesta yhdessä terapeutin kanssa. Aina ei voi etukäteen tietää, kannattaako lopulta jatkaa yhdessä vai ei - pariterapiassa opittu jää kuitenkin pääomaksi tulevaan elämään ja mahdolliseen uuteen suhteeseen.

Mikäli pari haluaa jatkaa yhdessä: työskentelen mm. Kirschnerin parisuhdeharjoitusten pohjalta ja tällöin voidaan sopia esim. 7 tapaamista eri teemojen ympärille. Parisuhteet ovat kukin omanlaisiaan ja Kirschnerin mukaan molempien osapuolten terve itsekkyys ja todellinen vuorovaikutus sekä yhdessä vietetty aika palvelevat yhteisen hyvän päämäärää. Työskentelen skeematerapian lähtökohdista tunnetaitavuuteen panostaen. On monta tietä hyvään elämään ja onnelliseen parisuhteeseen - kannattaa löytä oma tapa ja pariskunnan oma tarina.

Pariterapiassa etsitään myös kosketusta omaan sisäiseen maailmaan, tarvitsevuuteen, toiveisiin ja tavoitteisiin sekä tarkastellaan vuorovaikutussuhdetta, sen luuppeja, lukkoja ja tahattomuuksia. Ratkaisukeskeinen pariterapia kääntää katseet ongelmista avaimiin, tavoitteisiin ja toimiviin käytänteihin. Tuon terapeuttina aktiivisesti tarjolle uusia näkökulmia ja peilauspintoja.

Jos pari päättää erota:etsitään yhdessä tie, jota kulkemalla tulisi mahdollisimman vähän tuskaa sekä haittaa lapsille, aikuisille ja muille parisuhteen särkymiseen osallisille. Pari voi käydä yhdessä, erikseen tai vertaisryhmässä esim.Bruce Fisherin jälleenrakennusteorian mukaisen työskentelyn avulla läpi tätä erityistä elämänkokemusta.

Eron jälkeen yksin: kuinka rakentaa oma elämä eron jälkeen? Miten päästä eroon uhkaavasta kumppanista, selvitä itsetuhoajatuksista? Mikäli esim. lapsuuden 20140617 124857turvattomuuden haavoista tai traumoista ei olla tietoisia, saattavat lapsuudessa syntyneet ongelmat pulpahdella esiin parisuhteessa sitä vaikeuttaen. Aiheeton mustasukkaisuus ja aggressiivisuus voivat myös olla yksilön parisuhteeseen kanavoimia lapsuuden ongelmia Omaa historiaa ja vaikeuksia tutkimalla ja tiedostamalla voi parantaa onnellisuuden mahdollisuuksia parisuhteessa. sillä tiedostaminen lisää vaikuttamismahdollisuuksia.

Tuloksia
Todellista muutosta saavutetaan mikäli pariterapiaan tulevat löytävät motivaation yhdessä tai erikseen. Syntyy halu kokeilla uudenlaisia toimintatapoja, katsoa rohkeasti silmiin asioita, kunnioittaa erilaisia näkökulmia ja rakentaa tulevaisuutta vaivaa pelkäämättä.

 

arrow right green 48 Palvelen luottamuksellisesti. Otan vain yksityisasiakkaita pariterapiaan, en KELA -pariterapia-asiakkaita.