Asiantuntija

jaana2018jAANA katriina lAHTI (56), TM, FT

You find this information in English by opening the link.

"Rakastan sanoja, kirjoja ja ihmisten ainutkertaisia tarinoita. Tulla kuulluksi ja nähdyksi sellaisena kuin on ja ymmärretyksi sellaisena kuin haluaisi olla: tämä on ihmisen syvä tarve.

Kuten muussa myös terapiassa on tärkeää, että "kemiat" toimivat ja että synkkaa. Näin asiakas tulee kuulluksi, rohkaistuu puhumaan ja voi ajatella asioita uudesta näkökulmasta yhdessä asiantuntijan kanssa. Kannattaa siis sitkeästi etsiä sopivaa yhteistyökumppania!

Merkityksellistä arkityössäni havaintojeni mukaan on kirjaviisauden ja työkokemuksen lisäksi henkilökohtainen tuntuma siihen, mitä teen. Tunnen erityisesti parisuhteiden, perheiden & uusperheiden, lasten ja nuorten kasvun, uskonnollisten kysymysten ja väärinkäytösten, sairauden, kivun, kuoleman ja työssä jaksamisen sekä työura- ja seniorielon suunnittelun maisemat. Onnekseni asiakkainani on ollut ja on kaiken ikäisiä lapsista senioreihin moninaisilla pohdinnan aiheilla.

Palkitsevaa tässä työssä on vuorovaikutus hetkessä ja palaute niin koulutusten jälkeen kuin ihmisten kertoessa hyötyneensä uusien näkökulmien etsimisestämme.

Ota rohkeasti yhteyttä: sydänarvoni on palvella huolella ja ammattitaidolla. Mikäli ymmärrän Sinun hyötyvän sijastani tai lisäkseni pätevän kollegani näkökulmista, saat avun: olen verkottunut erinomaisten osaajien joukkoon."

circle greenParhaiten tavoitat yhteystietolomakkeella tai soittamalla. Kohdataan!

circle orangeI conduct integrative and solution focused brief and long-term therapy in English as well. In touch!"

 

KOULUTUS

- Filosofian tohtori (kasvatuspsykologia)

- Teologian maisteri (kaksoistutkinto: kirkkojen ja yhteiskunnan tehtäviin valmistavat opinnot ja opettajaopinnot); AO (aineenopettaja) FF, PS, ET, UE; opetushallinnon tutkinto; opettajankouluttajan pätevyys

laillistettu (Valvira) ratkaisukeskeinen vaativan erityistason psykoterapeutti (VET eli kouluttajapsykoterapeutti, ratkaisukeskeistä yksilö- pari- ja perheterapiaa), Kela VET psykoterapeuttipätevyys aikuiset ja yli 15-vuotiaat nuoret, lyhyt- ja pitkäkestoinen yksilöpsykoterapia;  

- erikoiskursseja liittyen kouluttamiseen, valmentamiseen ja  terapeuttiseen työhön; jatko-opiskelija (kasvatustiede). MBSR eli mindfulness based stress reduction perus- ja jatkokoulutus. MBCT eli mindfulness based cognitive therapy tietoisuustaitojen ohjaajakoulutus.

KÄYNNISSÄ OLEVAT KOULUTUKSET:

UUTTA: tiukan hakuprosessin jälkeen lääketieteellisen tiedekunnan dekaani on hyväksynyt Helsingin yliopiston aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelmaan kognitiivis-integratiivisessa viitehkehyksissä alkaen 2015- ja tästä 'elinkautisesta' kouluttautumismahdollisuudesta sekä uusimman tiedon lähteillä olemisesta olen suuresti kiitollinen.

   

KOULUTtamisen TAUSTA 

Katso täältä

Kollaboraatioinformaation kiinnostava jakaminenfasilitointi; tuttuja juttuja ja työiloa!

 

PSYKOTERAPIASUUNTAUS 

Katso täältä tarkemmin.

Integratiivisuus: Pyrin käyttämään eri teoriaperinteiden (psykoanalyyttinenkognitiivinenratkaisukeskeinen ja dialoginen) antia toimivassa ja tehokkaassa psykoterapiassa.Viimeaikaisin kiinnostukseni on syventynyt lyhytterapian näkökulmassa kognitiivis-analyyttisiin terapiavälineisiinLaillistettuna erityistason terapeuttina (ratkaisukeskeisyys) minulla on kokemus pitkästä kognitiivisesta terapiasta ja kehotietoisen terapian välineitä koestin muutaman vuoden. Samoin olen tietoisuustaitokoulutusten myötä kiinostunut hyödyntämään kognitiivis-analyyttisen (KAT), skeematerapiandialektisen käyttäytymisterapian (DKT) ja hyväksymis- omistautumisterapian (HOT) työvälineitä. Peruskosketukseni psykologiaan syntyi 1980 -luvulla psykoanalyyttisen viitekehyksen piirissä ja psykologian aineopintovaiheessa vahvistui kognitiivinen sekä ratkaisukeskeinen työskentelyotteeni. Työskennellessäni suru- ja traumaattisten tai kriisitilanteiden äärellä painotan työskentelyssä kyseisten tilanteiden aiheuttaman stressin hallintaa, hyvää infoa ja tukea löydät myös suoraan traumaterapiakeskuksesta. Dialogisuus on ilmiönä keskiössä  arkityössä ja käynnissä olevassa väitöskirjatyössäni. Dia (kr. läpi) ja logos (kr. sana / merkitys) konkretisoituu puheen läpi virtaavina kunnioituksena, kiinnostuksena ja myötätuntona.

 

omatjaa

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

Vapaita aikoja?

Mahdollisuus ottaa KELA -tuettu psykoterapia-asiakas vaihtelee. Tiedustele sähköpostitse tai yhteydenottolinkistä.

 

Tarkempien aika- ja kustannusyksityiskohtien sopimiseksi pyydän ottamaan yhteyttä ensisijaisesti sähköpostilla. Puhelimeen vastaan asiakastyöstä vapauduttuani - numero ei ota vastaan tekstiviestejä.