RÄÄTÄLÖIDÄÄN

Valitse teema ja ota yhteyttä: sovitaan täsmätuote.

KELA:n palvelutuottajana toteutan 1-3 vuotisia KELA:n tukemia kuntoutuspsykoterapioita.

 

Erilaisia muita palvelumuotoiluja ja palvelemisen malleja edustavat seuraavat esimerkit:

 

Teemoista voidaan luoda yksilöille / ryhmille
  • tehokoulutuksia (10-30 min)
  • yksittäisiä valmennuksia tai
  • pidempikestoisia, tavoitteellisia valmennusohjelmia

 

LUENNOT & ESITELMÄT (TEEMOJA, ESIMERKKEJÄ)

 

- Pienet muutokset merkittävien tulosten tuottajina

- Itsekkyys, kärsimys ja ahdistus hyvinvoivan ihmisen elämässä

- Onnistujan asenne ja voima: oma-alotteisuus, yritteliäisyys, toimeliaisuus ja vastuunotto

- Tulevaisuususko tuloksen tekijänä

- Psyykkinen hyvinvointi

- Työtyytyväisyys ja hyvä työsuoritus

- Läsnäolo ja organisaatioon sitoutuminen

- Kyynisyydestä kohti työpaikan riittävän hyvää ilmapiiriiä

- Kriittisen palautteen antaminen

- Kriittisen palautteen vastaanottaminen

- Itsetunto, itsekuri ja kyky palautua vastoinkäymisistä

- Työyhteisö toipuu menetyksestä

- Hyveet työn laadun, merkityksellisyyden ja hyvinvoinnin perustana

 

TYÖHYVINVOINTI & konsultaatiot (esimerkkejä)

- Tietoisuustaito eli mindfulnessohjaukset

- Vaikeat tilanteet ja tunteet käsittelyyn

- Kriisitilanteet, ristiriidat ja pettymykset; vaurioiden ennaltaehkäisy, torjuminen, tiedostaminen ja korjaaminen

- Valitus tuottaa muutosaloitteen; kuulluksi tuleminen työyhteisössä

- Yhteisöllisyys voimavaraksi käytännössä

- Hyvä arki

- Työhimo ja vapaa-ajan lumo; mahdolliset yhdessä

- Onnellisuus ja työelämä

- Tunteet ja työelämä

- Esimies-  ja alaistaidot; arvostaminen, palaute, kannustaminen , oikeudenmukaisuus

 

yrittäjävalmennus

- Enable ImpossibleTM yrittäjävalmennus yhdessä Qi consultingin ja Linjassa Oy:n kanssa

- Soloyrittäjän ja pienyrittäjän yrittäjäidentiteetin prosessi (yksilöohjaus / esitelmä)

- Yrittäjä tunteiden vuoristoradassa (yksilöohjaus / esitelmä)

- Kokonainen yrittäjä; tunnelukot ja tunnepotentiaalit (yksilöohjaus / esitelmä)

 

korkeakukkask