Kilpailutusmenestys: Aalto kauppakorkeakoulu ja HY

Arviointiperusteena Aallossa:koulutustausta, kokemus ja teeman osaaminen, kielitaito, monipuolinen ja erityismenetelmän osaaminen, osaamisen kehittyminen ja hinta. HY:lle yksilö- ryhmä- esimiesten työnohjausta & coachingia sekä työyhteisösovittelua.

VAPAITA AIKOJA?

Yksittäisille omakustanteisille konsultaatioille vapaita aikoja. Resurssit uusille  KELA:n kuntoutuspsykoterapioille tällä hetkellä täynnä: tiedustele tarkemmin +358 45 35X X943 (X on ykkönen) tai ota yhteyttä.

Työnohjausta?

Mindflower on hyväksytty Helsingin kaupungin työnohjauskilpailutuksessa yhdeksi palveluntarjoajaksi 2014-2018 psykiatrian, mielenterveys- ja päihdetyön sekä psykoterapiatyötä tekevien ryhmätyönohjaukseen. Hienoa saada palvella!

20170224 122522

Koulutuksen, valmennuksen, työnohjauksen ja 1-3-... vuotta kestävien terapioiden lisäksi hyötyä lyhyemmästä työskentelystä tehokkaasti:

 

Lyhytterapeuttisessa työskentelyssä sovitetaan yhdessä tarpeen mukaiset tapaamiskerrat ja säädellään niiden frekvenssiä.

 

1. Rajallisessa elämänkriisissä tai muussa rajallisessa aiheessa tai neuvonnan tarpeessa voi riittää yksi tuplakäynti (90min)

Tällöin tavoittelemme mini-interventiossa hahmoa

 • itse ongelmasta ja muutostarpeista siinä
 • omasta toiminnasta ja sen säätelytilasta
 • toimintastrategioiden vaihtoehdoista

Työskentelyä voidaan avartaa (etukäteis-)lukemistolla, tehtävillä ja muilla referensseillä.

Pyrimme kasvuun ja kehittymiseen: juurtumiseen, lujittumiseen, uuden omaksumiseen ja tarpeelliseen karsimiseen. Tutkimme toistuvia teeoja, laukaisevia, altistavia ja ylläpitäviä tekijöitä sekä asetelmia ihmissuhteissa.

Huomaa: tunnista yhden kerran työskentelyn taustalla mahdollisesti olevia epärealistisia odotuksia ja ulkoisista (niukat talousresurssit) tai sisäisistä (heikko motivaatio) kumpuavia työskenteyn tyydyttävyyden esteitä.

 

2. Kriisien sieto, työpaikan haastavien tilanteiden ymmärtäminen, alkavan uupumuksen tai ahdistuksen pysäyttäminen, akuutin unettomuuden kierteen katkaisu ovat aiheita 3-5 tapaamiselle

 Ensimmäisellä tapaamisella

 • rakenamme luottamusta
 • raamitamme työskentelyn ja
 • kuvannamme ilmeisenä näyttäytyvän ongelman
 • selkeytämme tavoitteet ja odotukset ottaen huomioon elämäntilanteen kokonaisuuden

Saat mukaasi työstettäväksi kotitehtävän.jäänarsissi

 

Toisella tapaamisella

 • seuraamme voinnin ja tilanteen kehittymistä
 • etsimme vaikuttavia tekijöitä monitasoisesti
 • täsmennämme työskentelyn kohdetta ja etenemistä
 • tutkimme muutosmahdollisuuksia ja toimitavaihtoehtoja

Kotitehtävät ja harjoitukset maastouttavat toimimaan kohti muutostavoitetta.

 jerismöksä3

Kolmannella tapaamisella (mahdollisesti pidemmän ajan kuluttua)

 • kuuntelemme hyvinvoinnin tilannetta
 • jatkamme ja vahvistamme sitä, mikä toimii
 • syvennämme jäsentelyä itse ongelmasta kertyneen tiedon perusteella ja lisätäksemme vaihtoehtoisten ratkaisuiden tilaatutkimme muutoksia ja esteitä
 • arvioimme työskentelyä: saavutettua ja kesken jäänyttä

Mahdollinen puhelinseuranta ja jatkotyöskentelytarpeen arviointi.

Viiden tapaamiskerran aikana työskentely on jo terapeuttisempaa eli hoitavampaa verrattuna kolmen tapaamisen selvitelevään ja valmentavaan työskentelyyn. Työskentelyprosessi syventyy ja oman työskentelyn merkitys juurruttaa käyntien antia. Mahdollisesti saamme aikaan jonkin konkreettisen tuotoksen (kirje, kartta, äänite, kuva, räätälöity vakiharjoite, turva-ankkuri) liittyen ongelmasta ulospääsyyn.

 

3.  Työskentelyn 10-15 tapaamiskerran anti perustuu ajan sallimaan tilaan

 • syventyä
 • uudelleenmääritellä ongelmaa, tavoitteita ja ratkaisumalleja
 • työskennellä tunnemallien parissamietiskely potkukelkka
 • etsiä ihmissuhteiden säröjen sekä konfliktien ratkaisukeinoja

nuotiotuli kinttula